Údržba zeleně

Naši kvalifikovaní zahradníci jsou vybaveni špičkovou moderní technikou a při své práci vycházejí z dlouhodobých zkušeností s údržbou zeleně ve frekventovaných místech v centru města a v okolí obchodních řetězců. Pomáháme tak vytvářet a udržovat příjemnou atmosféru "zeleného" města. Jsme připraveni vyjít vstříc konkrétnímu požadavku, přizpůsobit se odlišnostem jednotlivých míst a typů městské zeleně a odvést kvalitní práci při zachování příznivých cenových podmínek.

 

Mezi naše nejčastěji požadované a vykonávané činnosti údržby zeleně patří mimo jiné:

 • Zakládání a údržba zeleně
 • Provedení veškeré zahradnické odborné práce
 • Terénní úpravy
 • Modulace terénu, návoz a rozprostření ornice, kultivace půdy, odplevelení
 • Kácení a odstranění nevhodných dřevin
 • Zajištění bezpečného provedení těchto prací
 • Založení trávníku výsevem
 • Položení zapěstovaných travních koberců
 • Založením květnatých luk
 • Výsadba rostlinného materiálu včetně dodání
 • Nákup nejlepšího materiálu z českých i zahraničních školek, který odborně zasadíme a ošetříme
 • Výsadba vzrostlých stromů a keřů
 • Spolehlivé ukotvení vysazené dřeviny
 • Založení a osázení okrasných záhonů
 • Zřízení závlahových systémů
 • Vypracování studií a prováděcích projektů od předních zahradních architektů
 • Odvoz veškerého odpadu, který odborně a ekologicky likvidujeme
 • Zajištěni komplexní údržby zahrad, parků a ostatní zeleně
 • Kosení trávníků, vyhrabání
 • Řez stromů a keřů
 • Řez a tvarování živých plotů
 • Odstranění plevele
 • Chemické ošetření
 • Vyhrabání a odvoz listí
 • Zálivka

Všechny výše uvedené činnosti pro vás ochotně zajistí naši kvalifikovaní zahradníci.


Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Perucká 2542/10
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
tel.: +420 236 040 000
fax: +420 236 040 003
e-mail: komwag@komwag.cz