Objednávka pravidelného odvozu odpadu

povinné údaje jsou označeny hvězdičkou *

Objednávka pravidelného odvozu odpadu
dle obchodního nebo živnostenského rejstříku
pouze, je-li odlišná od sídla
ulice, č.p, č.o.
skutečný termín s Vámi dohodne pracovník obchodního oddělen

Požadovaný počet popelnic a četnost vývozu

Druh odpaduObjem popelnicČetnost vývozu
Směsný komunální odpad
Papír
Plast
Sklo
Nápojové kartony
Gastro odpad
Biologicky rozložitelný odpad
(sezónní vývoz v době od 1.4. do 30.11.)
uveďte umístění nádob (před domem, na chodbě, ve dvoře,...)

Nadstandardní služby

(vzdálenost zanášky popelnic se počítá od hrany komunikace po místo stání popelnic, jsou-li v cestě schody, počítá se 1 schod jako 1 metr zanášky, kontejnery o objemu 1100l nejsou zanášeny v případě, jsou-li cestou schody, pásmo 0-15m je zdarma, další pásma se účtují dle platného ceníku společnosti Komwag, a.s.)

Pásmo zanášky

(Obsluhou zámku se rozumí odemykání a zamykání dveří při odvozu odpadu. Cena se odvíjí od počtu odemykaných zámků a od četnosti svozů (dle platného ceníku společnosti Komwag, a.s.). V případě obsluhy klíče je nutné dodat 2 kusy klíčů od každého obsluhovaného zámku, vyváží-li se z objektu další druhy odpadu (papír, plast,…) je nutné ke každé komoditě dodat další kus klíče.)


Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Perucká 2542/10
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
tel.: +420 236 040 000
fax: +420 236 040 003
e-mail: komwag@komwag.cz